• Svenska
  • English

Hitta hit / Besöksinformation

 

Hitta till Skulptur i Pilane / Tjörn. Från Göteborg, tag E6 norrut. Tag av vid Stenungssund och håll mot Tjörn. Efter Tjörnbron, tag vänster vid trafikljusen och följ väg 169 i riktning mot Skärhamn. I höjd med Wallhamn, tag höger mot Kållekärr och Kyrkesund. Passera Kållekärr och följ därefter brunvita sevärdhetsskyltar ”Pilane gravfält” i riktning mot Kyrkesund. Åker du buss till Pilane så är närmsta busshållplats Basteröd. Kommer du med båt till Tjörn så finns en daglig bussförbindelse från Björholmens Marina till Pilane.

Öppet 2017: 20 maj t.o.m. 3 sept, alla dagar 9-19.

Entré skulpturutställningen. Vuxna 100 kr. Säsongskort 250 kr.  Barn och ungdom under 15 år fri entré i sällskap av vuxen. De vanligaste betalkorten accepteras. Fri entré om du enbart vill besöka fornlämningarna.

Guidade turer. Lördagar kl 12.00 (ej midsommar) kan du få en guidad tur bland konst och fornlämningar i Pilane under ledning av Bohusläns Guider. Ta chansen att fördjupa din kunskap om Pilanes historia, den fantastiska naturen och nutidskonsten. Guidningen tar cirka 1 timma och kostar 160 kr per person inklusive entréavgiften. Medföljande barn under 15 år gratis.

Skolklasser. Endast i grupper om max 10 elever per lärare/vuxen. Bokning via e-post minst 1 vecka innan planerat besök. I samband med bokningen skall bekräftas att skolan är ekonomiskt ansvarstagande under besöket.

Säkerhet/klätterförbud. Som vuxen ansvarar du för dina barns säkerhet och för att varken barnen eller skulpturerna kommer till skada. Observera särskilt att det är förbjudet att klättra på skulpturerna.  Klätterförbudet gäller samtliga verk. Som förälder måste du ha uppsyn över dina barn och du är ekonomiskt ansvarig för skador på konstverken som kan uppstå på grund av att klätterförbudet inte iaktagits. Det är också förbjudet att klättra upp på grindar och stängsel som omger området. Observera att övre delen av stängslet är strömförande.

Tillgänglighet. Utställningsområdet är ingen park med iordningställda vägar utan ett levande beteslandskap där man rör sig fritt eller på upptrampade stigar över ängar och berg. Rejäla skor rekommenderas och vid regnväder stövlar. Delar av området är mycket kuperat och skall man nå konstverken längst uppe på berget så bör man ha god kondition och rörlighet. Följ de anvisningar som finns angående säkra gångstigar. För besökare med sämre rörlighet finns möjlighet att röra sig relativt obehindrat i områdets centrala del varifrån man kan överblicka flertalet konstverk.  

Picknick. Du får gärna ha med egen fikakorg till Pilane men du får inte picknicka på eller intill skulpturerna eftersom det kan störa upplevelsen för dina medbesökare. Tänk också på att det är förbjudet att mata djuren. 

Hundar. Hundar kan också vara konstintresserade och det är tillåtet att ta med kopplad hund till utställningen. Givetvis måste du ha med dig påsar för att plocka upp eventuella kvarlämningar. Trist att vi skall behöva skriva det men lika självklart är att du inte får slänga påsarna i naturen eller i våra toaletter, se nedan.

En ren natur. Precis som när du annars är ute i naturen så ansvarar du själv för ditt eventuella skräp. Pilane är ett levande beteslandskap och det finns inga papperskorgar inom området eller vid entrén. Det du tar med dig hit får du ta med dig hem.

Toaletter. Bajamajor finns på parkeringsplatsen och vid gårdskaféet. Det är förbjudet att slänga hundpåsar eller annat skräp i toaletterna.