• Svenska
 • English
 • Holding On / Maria Miesenberger / Skulptur i Pilane 2018
  Holding On / Maria Miesenberger / Skulptur i Pilane 2018 Holding On / Maria Miesenberger / Skulptur i Pilane 2018
 • Ocean Audioscope / Per Svensson / Skulptur i Pilane 2018
  Ocean Audioscope / Per Svensson / Skulptur i Pilane 2018 Ocean Audioscope / Per Svensson / Skulptur i Pilane 2018
 • Pool / Tony Cragg / Skulptur i Pilane 2018
  Pool / Tony Cragg / Skulptur i Pilane 2018 Pool / Tony Cragg / Skulptur i Pilane 2018
 • Pool / Tony Cragg / Skulptur i Pilane 2018
  Pool / Tony Cragg / Skulptur i Pilane 2018 Pool / Tony Cragg / Skulptur i Pilane 2018
 • Earth / Ida Koitila / Skulptur i Pilane 2018
  Earth / Ida Koitila / Skulptur i Pilane 2018 Earth / Ida Koitila / Skulptur i Pilane 2018
 • Earth / Ida Koitila / Skulptur i Pilane 2018
  Earth / Ida Koitila / Skulptur i Pilane 2018 Earth / Ida Koitila / Skulptur i Pilane 2018
 • Connected-Disconnected / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
  Connected-Disconnected / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018 Connected-Disconnected / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
 • Observing / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
  Observing / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018 Observing / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
 • Observing / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
  Observing / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018 Observing / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
 • Stepping Forward / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
  Stepping Forward / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018 Stepping Forward / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
 • Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018
  Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018 Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018
 • Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018
  Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018 Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018
 • Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018
  Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018 Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018
 • Olika Leka Bäst / Kent Karlsson / Skulptur i Pilane 2018
  Olika Leka Bäst / Kent Karlsson / Skulptur i Pilane 2018 Olika Leka Bäst / Kent Karlsson / Skulptur i Pilane 2018
 • The Egg / Hedvig Bergman / Skulptur i Pilane 2018
  The Egg / Hedvig Bergman / Skulptur i Pilane 2018 The Egg / Hedvig Bergman / Skulptur i Pilane 2018
 • Universum i Människans Tanke / Helgi Gislason / Skulptur i Pilane 2018
  Universum i Människans Tanke / Helgi Gislason / Skulptur i Pilane 2018  Universum i Människans Tanke / Helgi Gislason / Skulptur i Pilane 2018
 • Universum i Människans Tanke / Helgi Gislason / Skulptur i Pilane 2018
  Universum i Människans Tanke / Helgi Gislason / Skulptur i Pilane 2018  Universum i Människans Tanke / Helgi Gislason / Skulptur i Pilane 2018
 • Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018
  Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018  Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018
 • Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018
  Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018  Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018
 • Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018
  Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018  Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018

"En fantastisk konstupplevelse"
Boel Ulfsdotter, Göteborgs-Posten 2018-06-19.

 

Anna får stanna!

Nu är det klart! Ett av världens största och vackraste konstverk - Anna av Jaume Plensa - får stanna kvar i Pilane som del av Pilane Heritage Museums permanenta samling. Därmed berikas Pilane, Tjörn, Bohuslän och hela Sverige med en sevärdhet av högsta internationella klass.

Ömhet och eftertänksamhet. Den spanske konstnären Jaume Plensa skapade det 14 meter höga konstverket Anna speciellt för Pilane. Verket kom till Pilane 2016 och är placerat på en av de högsta bergstopparna med milsvidd utsikt över Västerhavet och den bohuslänska arkipelagen. Enligt konstnären representerar Anna "ömhet och eftertänksamhet". Förhoppningen är att Anna skall sprida sin positiva och kärleksfulla energi vida omkring och att hon blir ett inspirerande och välkomnande landmärke i vår del av världen.

Gravfältet restaureras. Under 2018 lade Pilane Heritage Museum ned ett stort arbete på att förbättra vägar, stigar och tillgänglighet i kulturlandskapet. 2019 har vi satsat på en omfattande restaurering av det mångtusenåriga gravfältet och det hundratal fornlämningar som finns där i form av domarringar, gravhögar, resta stenar och runda stensättningar. Resultatet är anslående och nu framträder de vackert utformade stenformationerna på samma sätt som de gjorde i början av 1900-talet - innan den stora igenväxningens tid tog vid.

Skulptur i Pilane 2019. Årets sommarutställning öppnar den 18 maj och pågår t.o.m. 29 september. Närmare presentation av deltagande konstnärer och deras verk kommer i början av april. Tills dess visas förra sommarens verk i bildspelet ovan.

 

Skulptur i Pilane - utnämnd till en av Europas 10 bästa skulpturparker!

Tillsammans med Lousiana Museum of Modern Art i Danmark och Vigeland Park i Oslo så blev Skulptur i Pilane på Tjörn 2016 utsedd till "10 of the best sculpture parks in Europe" av brittiska The Guardian. Övriga skulpturparker på 10 i topp-listan återfinns i Österrike, Nederländerna, Irland, Belgien, Frankrike, Tyskland och Italien.

Så här beskriver The Guardian mötet mellan ANNA av spanske konstnären Jaume Plensa och det bohusländska kulturlandskapet: "A giant white marble head stands atop a rocky plateau. With its eyes closed it looks particularly serene and who wouldn’t be in the ancient, rugged landscape of Tjörn island, an hour north of Gothenburg. Contemporary works by international artists punctuate the stone circles and grazing sheep. This is not a manicured park with trails to stick to – some works involve a bit of a climb, so bring sturdy boots". 

https://www.theguardian.com/travel/2016/sep/05/10-best-sculpture-parks-europe

 

 

 

the egg - se filmen här!

Pilane Heritage Museum presenterar the egg - en helt underbar film av Hedvig Bergman och Kim Ekberg. (25 minuter)

 

Earth - se filmen här!

Följ med på en spännande resa genom Ida Koitilas Earth. Foto: Maren Krings. 3D-bearbetning: Oversite. (1,5 minuter)

 

 

En del av Bohuslän

 

Sveriges svettigaste konstrunda

 

Hitta hit / Besöksinformation

18 maj - 29 september 2019

Nästa utställning öppnar 18 maj. 

Övrig besöksinformation finner du här.

 

Följ oss på Instagram

Instagram

 

Pilane - mångtusenårig mötesplats för folk och kulturer.

12.000 år sedan. Isen låg i ett 1 km tjockt täcke över Pilane.

10.000 år sedan. Isen hade smält såpass att de högre delarna av Pilane låg ovan vattenytan. Renjägare följde de renflockar som letade bete i randen av inlandsisen.

4.500 år sedan. Bondestenålder. Spår efter säsongsbosättning där parkeringen är belägen idag. Bland annat finns fynd av trattbägarkeramik, ornamenterad och mycket vacker. Enorma skalbankar har bildats vilket senare kommer att ge Pilane en mycket kalkrik jord, en förutsättning för nuvarande artrikedom.

3.000 år sedan. Bronsålder. Fynd av keramik i närheten av parkeringsplatsen vilken då var strand. Näraliggande hällristning med femton skepp.

2.000 år sedan. En stor civilisation fanns nu kring Pilane. Gravfält med ett 90-tal synliga gravar daterade 500 före Kristus till 1000 efter Kristus. Gravtypen är från romersk järnålder och folkvandringstid. Domarringar där man höll ting.

Nutid. Arkeologiska utgrävningar har visat att Pilane inte enbart var en boplats och en gravplats utan framför allt en mötesplats för människor och kulturer. Pilane som mötesplats är också utgångspunkten för dagens Pilane. Runt gravfältet arrangeras sedan 2007 en skulpturutställning med verk av ledande konstnärer från världens alla hörn. Nya konstverk varje sommar.

Skulptur i Pilane är ett privat, oberoende och icke kommersiellt arrangemang som drivs av Pilane Heritage Museum