• Svenska
 • English
 • Holding On / Maria Miesenberger / Skulptur i Pilane 2018
  Holding On / Maria Miesenberger / Skulptur i Pilane 2018 Holding On / Maria Miesenberger / Skulptur i Pilane 2018
 • Ocean Audioscope / Per Svensson / Skulptur i Pilane 2018
  Ocean Audioscope / Per Svensson / Skulptur i Pilane 2018 Ocean Audioscope / Per Svensson / Skulptur i Pilane 2018
 • Pool / Tony Cragg / Skulptur i Pilane 2018
  Pool / Tony Cragg / Skulptur i Pilane 2018 Pool / Tony Cragg / Skulptur i Pilane 2018
 • Pool / Tony Cragg / Skulptur i Pilane 2018
  Pool / Tony Cragg / Skulptur i Pilane 2018 Pool / Tony Cragg / Skulptur i Pilane 2018
 • Earth / Ida Koitila / Skulptur i Pilane 2018
  Earth / Ida Koitila / Skulptur i Pilane 2018 Earth / Ida Koitila / Skulptur i Pilane 2018
 • Earth / Ida Koitila / Skulptur i Pilane 2018
  Earth / Ida Koitila / Skulptur i Pilane 2018 Earth / Ida Koitila / Skulptur i Pilane 2018
 • Connected-Disconnected / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
  Connected-Disconnected / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018 Connected-Disconnected / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
 • Observing / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
  Observing / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018 Observing / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
 • Observing / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
  Observing / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018 Observing / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
 • Stepping Forward / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
  Stepping Forward / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018 Stepping Forward / Hanneke Beaumont / Skulptur i Pilane 2018
 • Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018
  Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018 Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018
 • Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018
  Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018 Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018
 • Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018
  Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018 Three Bears / Laura Ford / Skulptur i Pilane 2018
 • Olika Leka Bäst / Kent Karlsson / Skulptur i Pilane 2018
  Olika Leka Bäst / Kent Karlsson / Skulptur i Pilane 2018 Olika Leka Bäst / Kent Karlsson / Skulptur i Pilane 2018
 • The Egg / Hedvig Bergman / Skulptur i Pilane 2018
  The Egg / Hedvig Bergman / Skulptur i Pilane 2018 The Egg / Hedvig Bergman / Skulptur i Pilane 2018
 • Universum i Människans Tanke / Helgi Gislason / Skulptur i Pilane 2018
  Universum i Människans Tanke / Helgi Gislason / Skulptur i Pilane 2018  Universum i Människans Tanke / Helgi Gislason / Skulptur i Pilane 2018
 • Universum i Människans Tanke / Helgi Gislason / Skulptur i Pilane 2018
  Universum i Människans Tanke / Helgi Gislason / Skulptur i Pilane 2018  Universum i Människans Tanke / Helgi Gislason / Skulptur i Pilane 2018
 • Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018
  Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018  Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018
 • Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018
  Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018  Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018
 • Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018
  Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018  Anna / Jaume Plensa / Skulptur i Pilane 2018

"En fantastisk konstupplevelse"     Boel Ulfsdotter, Göteborgs-Posten 2018-06-19.

 

Universum, etc.

I år handlar Pilane om de riktigt stora frågorna, typ universum etc. Men vi börjar på Jorden.

Ocean Audioscope är titeln på svenske konstnären Per Svenssons nya verk, en gigantisk tratt som från pilanebergets topp låter dig lyssna till Västerhavets vågljud. Under gynnsamma förhållanden kan Ocean Audioscope även fånga upp andra ljudvågor, ljudvågor som på något sätt har dröjt sig kvar över världshaven och jordklotet...

Jordklotet är också utgångspunkten för finlänska konstnärinnan Ida Koitilas dystopiska tolkning av vår planets framtid. Bländande vackert hänger allt samman, stundtals som i tunna nervtrådar på väg att brista. Ida Koitila sätter en av vår tids stora existentiella frågor i fokus i ett verk som skälver av både smärta och skönhet. Se filmen här!

I verket Universum i Människans Tanke skildrar isländske konstnären Helgi Gislason universum ur ett mänskligt perspektiv. Vill du interagera med universum så kan du som besökare gå in i Helgis vackra, tänkvärda och storslagna verk.

Ett av flera möjliga hot mot vår planet sägs vara framväxten av artificiell intelligens samt människans okuvliga lust och förmåga att på artificiell väg söka kopiera och laborera med naturen. Svenska konstnärinnan Hedvig Bergman har tagit fasta på detta och i Pilane visar hon ett "naturligt" jätteägg som hon framställt efter naturens eget recept. Se filmen här.

Holländska konstnärinnan Hanneke Beaumont och svenska konstnärinnan Maria Miesenberger kommer till Pilane med starka verk som båda berör vårt mänskliga behov av frigörelse och delaktighet i ett större sammanhang. Marias figur i Holding On klamrar sig fast inom ramen så gott det går. Eller söker hon nya vägar som i Change of Direction? Hannekes figur i Stepping Forward tar de första djärva stegen bort från gruppens avskildhet och likgiltighet.

Brittiska konstnärinnan Laura Ford har gjort Three Bears, en förtjusande liten grupp som kanske inte är så förtjusande vid en närmare granskning. Svenske konstnären Kent Karlsson återkommer till Pilane, nu med gruppen Olika Leka Bäst..., ett litet verk med ett stort innehåll.

Sist men inte minst. världsartisten Tony Cragg är tillbaka i Pilane med två nya verk: det fantastiskt vackra Pool som rotat sig som en sällsynt art i det karga bergslandskapet och En Block. Och Jaume Plensas älskade verk Anna är kvar, åtminstone sommaren 2018.

Välkomna!

Peter Lennby

 

Skulptur i Pilane - utnämnd till en av Europas 10 bästa skulpturparker!

Tillsammans med Lousiana Museum of Modern Art i Danmark och Vigeland Park i Oslo så blev Skulptur i Pilane på Tjörn 2016 utsedd till "10 of the best sculpture parks in Europe" av brittiska The Guardian. Övriga skulpturparker på 10 i topp-listan återfinns i Österrike, Nederländerna, Irland, Belgien, Frankrike, Tyskland och Italien.

Så här beskriver The Guardian mötet mellan ANNA av spanske konstnären Jaume Plensa och det bohusländska kulturlandskapet: "A giant white marble head stands atop a rocky plateau. With its eyes closed it looks particularly serene and who wouldn’t be in the ancient, rugged landscape of Tjörn island, an hour north of Gothenburg. Contemporary works by international artists punctuate the stone circles and grazing sheep. This is not a manicured park with trails to stick to – some works involve a bit of a climb, so bring sturdy boots". 

https://www.theguardian.com/travel/2016/sep/05/10-best-sculpture-parks-europe

 

 

 

En del av Bohuslän

 

Sveriges svettigaste konstrunda

 

Hitta hit / Besöksinformation

19 maj - 30 september 

STÄNGT för säsongen.

Övrig besöksinformation finner du här.

 

Följ oss på Instagram

Instagram

 

Pilane - mångtusenårig mötesplats för folk och kulturer.

12.000 år sedan. Isen låg i ett 1 km tjockt täcke över Pilane.

10.000 år sedan. Isen hade smält såpass att de högre delarna av Pilane låg ovan vattenytan. Renjägare följde de renflockar som letade bete i randen av inlandsisen.

4.500 år sedan. Bondestenålder. Spår efter säsongsbosättning där parkeringen är belägen idag. Bland annat finns fynd av trattbägarkeramik, ornamenterad och mycket vacker. Enorma skalbankar har bildats vilket senare kommer att ge Pilane en mycket kalkrik jord, en förutsättning för nuvarande artrikedom.

3.000 år sedan. Bronsålder. Fynd av keramik i närheten av parkeringsplatsen vilken då var strand. Näraliggande hällristning med femton skepp.

2.000 år sedan. En stor civilisation fanns nu kring Pilane. Gravfält med ett 90-tal synliga gravar daterade 500 före Kristus till 1000 efter Kristus. Gravtypen är från romersk järnålder och folkvandringstid. Domarringar där man höll ting.

Nutid. Arkeologiska utgrävningar har visat att Pilane inte enbart var en boplats och en gravplats utan framför allt en mötesplats för människor och kulturer. Pilane som mötesplats är också utgångspunkten för dagens Pilane. Runt gravfältet arrangeras sedan 2007 en skulpturutställning med verk av ledande konstnärer från världens alla hörn. Nya konstverk varje sommar.

Skulptur i Pilane är ett privat, oberoende och icke kommersiellt arrangemang som drivs av Pilane Heritage Museum