Skulptur i Pilane 2023
Skulptur i Pilane 2023

13 maj – 24 september

Pilane is nature’s own art gallery, eight hectares of a beautiful cultural landscape where you are free to roam in the open. See the iconic work Anna by Jaume Plensa, meet grazing sheep, wander across burial grounds thousands of years old, experience art, history and panoramic sea views.

This year, Pilane has invited the world-renowned artist Ai Weiwei to show his exquisite and fantastic installation Roots – seven giant roots from the underworld.

Level
Level
Party

Ai Weiwei is accompanied by the following artists in the 2023 exhibition (rotate for landscape orientation):

Fundament

Charlotte Gyllenhammar Fundament

Inside In

Hans Gothlin Inside In

Diagonal

Ingela Palmertz Diagonal in Room

Leap of Faith

Maria Miesenberger Leap of Faith

Pool

Tony Cragg Pool

Torn

Ingrid Ogenstedt Towers

Cancan

Anna Fasshauer Cancan

Anna

Jaume Plensa Anna

Pilane gravfält

Pilane gravfält

The Pilane gravesite is one of the largest in Sweden set in a stunning landscape. Read about the history of Pilane. The site is also well-known for its unique flora and fauna stemming from ancient times.

Welcome!

PILANE HERITAGE MUSEUM
Skulptur i Pilane 2022

Zygaena filipendulae

Skulptur i Pilane 2020

Ajuga pyramidalis


FIND YOUR WAY

GPS GS84 DD (LAT, LONG)
58.02978, 11.55597

View Larger Map


NATURE
SCULPTURE
CULTURE

CLOSED

Pilane is nature’s own art gallery, eight hectares of a beautiful cultural landscape where you are free to roam in the open.
See the iconic work Anna by Jaume Plensa, meet grazing sheep, wander across burial grounds thousands of years old, experience art, history and panoramic sea views.

This year, Pilane has invited the world-renowned artist Ai Weiwei to show his exquisite and fantastic installation Roots – seven giant roots from the underworld. Plus a new site specific sculpture by Charlotte Gyllenhammar and works by Tony Cragg, Maria Miesenberger, Hans Gothlin, Anna Fasshauer, Ingela Palmertz and Ingrid Ogenstedt.

Anna av Jaume Plensa

”I believe that the most important things in life are always invisible; connections that embrace our body in its mysterious relationship with nature and community.”

Jaume Plensa


 by Peter Lennby

”Om att i full tillit till sig själv - och andra - ha modet att våga hoppet. Ta språnget ut i det okända, även om du inte vet hur det ska gå. Att våga hoppas, känna tilltro att det skall ordna sig. Inte tappa hoppet om förändring och utveckling.

Om att övervinna motståndet, ta sig över det, komma vidare, ta risken. Att i ständig rörelse och lekfullhet utvecklas som människa.

Om process, rörelse, mod och acceptans.”

Maria Miesenberger


Pool by Tony Cragg

"Sculpture is important. It’s not just decoration. It helps us to think about the world.”

Tony Cragg


Level by Ai Weiwei
Level by Ai Weiwei
Party by Ai Weiwei

”I formerna gömmer sig både skörhet och styrka. Några verk ser ut som trubbiga stubbar. Vissa liknar i sin tur gigantiska fantasivarelser som kravlat sig upp från underjorden.”

”Ai Weiweis komplexa konstverk är både ett monument över de hänsynslöst skövlade urskogarna och en symbol för något ännu större — livet självt.”

Joanna Persman

Konstkritiker


 by Peter Lennby

”Fundament består av tre lika delar som tllsammans bildar en pyramid eller ett mindre berg. Jag har skurit ut en detalj ur målningen La Vierge de chancelier Rolins av Jan van Eyck från 1435, som jag omvandlat till en förstorad relief. De är gjutna i aluminium och rödlackerade på utsidan. Skulpturen har fått titeln Fundament/Fondation (fr).
När jag ser relieferna blir jag påmind om känslan av en jordglob som fanns i skolan, att jag kunde känna med fingertopparna på jordytan där det var bergsmassiv eller raviner. De där figurerna är som landskap. Är de på väg att sjunka ner eller håller de på att framträda?
För mig är relieferna en urform. När jag började med måleriet var det som att formerna trängde upp genom ytan, de växte ut när jag limmade på saker. Vissa målningar växte som bryggor eller trampoliner, ut i rummet.
Det är det mest avgörande steget jag har tagit i mitt arbete. Sedan dess har jag rört mig i spänningen mellan vägg, golv, rum, rymd och yta.
Relieferna blir ett slags frusen form, framträngande ur ytan, som stannar till, i ett ögonblick. Ja, det är som stenhuggeri. Gestalten framträder, men är solid, odelbar och massiv.
Det är som suprematism, en fjärde dimension som uppstår när kroppen tränger igenom ytan mellan två dimensioner."

Charlotte Gyllenhammar


 by Peter Lennby

”Vass är ett material som har en lång kulturhistoria. Tekniken att bygga med vass och gräs återfinns över hela jorden. Materialet är både stabilt och skört. Formen och höjden på tornen är väsentlig. En mänsklig maktdemonstration i samarbete med fysikens lagar.

Stjärnformen är hämtad från Himalaya Tornen, som antas ha stått i flera tusen år. Överlevare av generationer, konflikter och jordbävningar. Deras ursprungliga syfte är debatterad och kunskapen om dem är sedan länge bortglömd. Tornen i Himalaya är skapade i sten, mina torn är skapade av vass. Ett gräs som är hårt och lätt samt ger både ett monumentalt och ett mjukt intryck.”

Ingrid Ogenstedt / Producerat för utställningen Skymningsland, Moderna Museet Malmö 2022


 by Hans Gothlin

Rummet, det oändliga. Från renässansrummet, det upplyftande, till Vermeers inåtvända och avgränsade rum.

Gestaltningen, utifrån materialets begränsningar och möjligheter.

Att omvandla tanken, visionen, erfarenheten till nya konstellationer.

Hans Gothlin


Cancan by Anna Fasshauer

"Sculpture as a manifestation of thought in its pre-articulation state: I think of my sculptures as notations in three-dimensional form for a musical score or a notation for a movement in a slapstick performance. The question of abstraction or figuration, as it is often asked, does not matter to me. The important thing is to tickle the brain and provoke associations in the viewer's mind. That would be ideal.

"My work originates as new, clean, flat sheets and straight rods of aluminum, fresh from the factory. In a process of destruction I work this material into sculptures. The destruction is taking place by ruining the original state of its flatness and straightness, by bending, bumping, denting, rolling.”

Anna Fasshauer


 by Peter Lennby

”Mina verk kan uppfattas som förenklingar och ett undersökande av det rumsliga.
Verken ligger nära konstruktivismen och dess geometriska abstraktioner.

Jag är tydligt påverkad av mina år med forskning i organisk kemi och alla de molekylstrukturer som då omgav mig.

En mellanrumsform ger en ny form och skapar ett nytt rum i rummet och en ny dimension.
Färgen är alltid mycket viktig, den kan förstärka både formen och rummet.”

Ingela Palmertz


PILANE - A MEETING PLACE FOR PEOPLE AND CULTURE DURING THOUSANDS OF YEARS

12.000 år years ago. Pilane was covered by a one-kilometer thick blanket of ice.

10.000 år years ago. Some of the ice sheet had melted and the high sections of Pilane stood above water. Reindeer hunters followed flocks of reindeers grazing at the edges of the inland ice.

4.500 år years ago. Farming Stone Age. Traces of seasonal settlements can be found where the parking area is situated today. Among other things, there have been finds of Funnel beaker pottery – ornate and very beautiful. Enormous shell banks were created, giving Pilane the calcium soil that has enabled today’s rich variety in species.

3.000 år years ago. Bronze Age. Ceramic artefacts have been found near today’s parking area, which was a beach back then. The nearby rock carving with 15 ships dates back to this time.

2.000 år years ago. A large settlement was active at Pilane. The grave sites contain about 90 visible graves dating back to 500 BC - 1000 AD. The graves date from the Roman Iron, and the Migration Age. There are also stone circles known as "Judges Rings" used as court loci.

Present. Archaeological excavations have revealed that Pilane was not just a settlement and burial place, but furthermore a social and cultural meeting place. Pilane's function as a meeting place is also the focus today. In the prehistoric grave-field surroundings, the sculpture exhibition has been displaying art works by leading artists from all over the globe since 2007. New works of art are presented each summer.

Sculpture in Pilane is a private, independent and non-commercial initiative run by Pilane Heritage Museum.

Member of:

Pilane Skulpturpark är medlem i ICOM International Council of Museums Sweden

Follow us on Instagram

Instagram